Veiligheid
 

Menggas Argon/koolzuur, stikstof etc.

Dit zijn gassen die onbrandbaar en niet giftig zijn. Cilinders met dit gas leveren bij normaal gebruik geen brand- of explosiegevaar op. Deze cilinders staan wel onder hoge druk namelijk 200 bar. Het zijn verstikkende gassen dus bij lekkages van deze gassen dient u voor voldoende toevoer van frisse lucht te zorgen. Indien de afsluiter van de fles altijd goed dicht gezet wordt en de beschermkap is aanwezig dan kan er weinig gebeuren. Deze gassen zijn onder hoge druk samengeperst maar niet vloeibaar. De cilinders kunnen staand of liggend vervoerd worden.

 

Propaan, acetyleen etc.

Deze gassen zijn brandbaar en explosief. Lekkages zijn dus gevaarlijk. Zorg voor voldoende ventilatie op de plaats waar deze flessen worden neergezet. Het liefst buiten en nooit in kelders, putten of kuilen. Gebruik de juiste drukregelaar en vervang tijdig uw slangen. Controleer eventueel elke nieuwe aansluiting op dichtheid met zeepsop of lekzoeker. Zet ze altijd rechtop.

 

Zuurstof

Deze cilinders zijn gevuld onder hoge druk, 200 bar. Zorg ook bij deze cilinders voor voldoende ventilatie. Het is brandbevorderend en kan heftig reageren met brandbare stoffen. Dus gescheiden opslaan met andere brandbare materialen. Pas op met olie of vet.

 

Vervoer van gasflessen

Demonteer altijd uw reduceerventiel en slang. Zorg dat de afsluiters goed dicht staan. Zet de cilinders stevig vast, voorkom dat ze gaan schuiven of rollen. Het vervoer van gasflessen is onderhevig aan de ADR-reglementering die binnen Europa het vervoer van gevaarlijke goederen(gasflessen) over de weg regelt. Voor het vervoer van gasflessen moet men zich dus houden aan de ADR voorschriften. Indien het gaat om een beperkte hoeveelheid dan geldt er een vrijstelling. Dat laat bijvoorbeeld een constructiebedrijf toe om kleine hoeveelheden gasflessen te vervoeren naar een klus. Bij een “vrijgesteld” transport moet wel de verpakking en etikettering in orde zijn. Er moet een brandblusser van tenminste 2 kg aanwezig zijn.

 

De Vrijstelling

De limietwaarde van deze vrijstelling is vastgesteld op 1000 punten. Er wordt een vermenigvuldigingsfactor toegepast die afhankelijk is van de aard van de stof en de inhoud in waterliters of het gewicht. Het kan hier gaan om een enkelvoudige lading of een gemengde lading.

Enkele voorbeelden;

 

4 cilinders zuurstof 50 liter 4x50xfactor 1 200 punten
2 flessen propaan 10.5kg 2x10.5xfactor 3 126 punten
 

Totaal

326 punten
 

is < 1000 en valt onder de vrijstelling

 

1 cilinder zuurstof 50 liter 1x50xfactor 1 50   punten
1 cilinder acetyleen 50 liter 1x8,8xfactor 3 26,4 punten
6 cilinders menggas argon/koolzuur 50 liter 6x50xfactor 1 300 punten
 

Totaal

376,4 punten
 

is < 1000 en valt onder de vrijstelling

 

Deze informatie is niet alles omvattend, voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar “veiligheid”  bij www.praxair.nl of www.shell.nl. Of u neemt contact met ons op.